PROJECTES AMBIENTALS

 •  
 • Estudis d’erosió
 • Avaluació de camins i curses
 • Anàlisi d’impactes per freqüentació
 • Avaluació d’impacte ambiental
 • Plans especials
 • Diagnosis de riscos geoambientals
 • Estudis hidrogeològics
 • Estudis d’inundabilitat
 • Estudis edafològics
 • Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG)